Καταγράφοντας τη λεπτομέρεια

Φως, σκιές και ορθές γωνίες παίζουν μαζί προκαλώντας το επιθυμητό σετ.